ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΚΟΥΛΙΟΒΑΚΗ
Νευρολόγος MD | MSc

Η Αντιγόνη Γκουλιοβάκη αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 2004. Επιτέλεσε την υπηρεσία υπαίθρου στο Κέντο Υγείας Ηράκλειας Σερρών.

Ξεκίνησε την ειδικότητά της στο Γ.Ν. Γρεβενών στον τομέα της Παθολογίας. Συνέχισε στην Ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν. Παπανικολόυ και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Νευρολογίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Διοίκησης Μονάδων Υγείας από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πατρών.

Της απονεμήθηκε το δίπλωμα του Ιατρικού Βελονισμού από την Ιατρική Εταιρία Βελονισμού Ελλάδος.

Επίσης εκπαιδεύθηκε στο Botox Παθήσεων και εξειδικεύθηκε στο Νευροφυσιολογικό έλεγχο και συγκεκριμένα στη διενέγεια Ηλεκτρογραφημάτων.

Διατέλεσε ιατρός Νευρολόγος στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης και
είναι συνεργάτης όλων των ιδιωτικών Κλινικών της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Είναι η Νευρολόγος του διασυνοριακού πανευρωπαικού προγράμματος Equal2Health του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης που προάγει την πρόσβαση στο τομέα της υγείας.