Στις Σέρρες συνεχίστηκε η δράση του ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και η νευρολογικη παρέμβαση στους κοινωνικά αποκλεισμένους πληθυσμούς. Η ομιλία μου ως νευρολογος του προγράμματος παρουσίασε με επιστημονικοτητα και στατιστικά στοιχεία τα αποτελέσματα του έργου μας. Μεταξύ των εκλεκτών συναδέλφων και ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Σερρών. Η παρουσία του τίμησε και υποστήριξε το έργο και την πρωτοβουλία μας.